Organic coffee

Organic coffee

350.00

Organic coffee

Tasting Note: Full Bodied / Aroma / Smoky /Strong

Blossom /Brow sugar /Caramel

BREW :FRENCH PRESS / ESPRESSO MACHINE

WHOLE BEANS

เป็นกาแฟที่ปลูกไม่ได้ใส่สารเคมีไดๆเก็บเกี่ยวตามที่ธรรมชาติเเล้วนำมาแปรรูปแบบ Washed process coffee

เป็นเมล็ดกาแฟที่ปลอดสารต่างๆ คั่วระดับกลางบวกคือเราต้องการอโรม่าที่สูงและเนื้อกาแฟที่เข้ม้นในตัวเดียวเลย

Quantity:
Add To Cart